En af vores opgaver er at nedbryde fordomme begge veje

​Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til arbejde, projekter, initiativer m.v. for børn og unge, der lever under belastende og uværdige forhold, og hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig eller nogen støtte fra det offentlige. Belastende og uværdige forhold er f.eks. at leve i et narko-, prostitutions-, voldsmiljø eller i et nedbrydende familiemiljø og lignende. Sigtet skal bl.a. være på denne måde at støtte personer i deres egen indsats for at kunne få en bedre opvækst herunder at kunne gennemføre en uddannelse såvel teoretisk som praktisk eller for på anden måde at blive egnede til et meningsfyldt liv.

At yde økonomisk støtte til arbejde, projekter, initiativer m.v., der har til formål at skabe tålelige forhold for voksne, der på en eller anden måde er tabt i det almindelige samfund, og hvor det offentlige ikke vil eller kan støtte eller ikke støtter i tilstrækkelig grad. Tålelige forhold kan f.eks. være oprettelse af varmestuer, herberger og kollektiver. Der kan også på denne måde ydes støtte til hjælp til afvænning, til arbejdstræning eller til uddannelse. De personer, der falder ind under denne bestemmelse kan f.eks. være hjemløse, prostituerede, "posedamer" eller "sprittere".

At yde økonomisk støtte til enkelt-personer, der på en eller anden måde har brug for behandling, uddannelse, hjælpemidler, rådgivning eller anden hjælp, som det offentlige ikke vil eller kan støtte, eller ikke støtter i tilstrækkelig grad, således at der kan forventes opnået et optimalt resultat. - Der tænkes her på mennesker, der lider af handicap enten fysisk eller psykisk. I den forbindelse kan der under visse omstændigheder også ydes støtte til projekter, f.eks. i form af aflastning af de pårørende, der selv passer de handicappede, eller til handicapidræt eller handicapoptræning.

Hvorfor magter vi ikke at give plads til alle?​

Ny rapport​

Susi og Peter Robinsohns Fond

​CVR: 18114674

Ny Adelgade 5, 1. sal,
1104 København K