Bestyrelsen i Susi og Peter Robinsohns Fond:​

Professor, dr. phil. Per Schultz Jørgensen

Professor, socialoverlæge, Ph.D. Niels Michelsen

Socialrådgiver Bettina Post

Professor i sociologi Thomas P. Boje

Advokat Anne Schack Petersen

Fondens revisor:​

Statsautoriseret revisor Søren Jensen

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR: 24213714

Weidekampsgade 6

Postboks 1600

0900 København C.

Susi og Peter Robinsohns Fond

​CVR: 18114674

Ny Adelgade 5, 1. sal,
1104 København K