Vejledning til ansøgere:​

Læs først nedenstående vejledning og gå dernæst til menupunktet "Ansøgningsskema" for at søge via online-systemet og følg vejledningen. Alle ansøgninger skal indgives via online-system. "Papiransøgninger" behandles ikke.

​Hvem kan søge

​Fonden uddeler primært et beløb til enkeltpersoner, som har en indtægt på niveau med kontanthjælp og førtidspension (A-ansøgninger). Derudover uddeles der mindre beløb til enkeltpersoner eller organisationer, som har brug for støtte til initiativer, der har til formål at afhjælpe social nød i enhver forstand (B- og C-ansøgninger).

​Hvad kan du søge om

​Enkeltpersoner kan søge om 3.500 kr. til konkrete behov, som udspringer af dårlig økonomi og trange sociale kår i det hele taget. Beløbet er skattefrit.

For B- og C- ansøgninger gælder, at formål med ansøgningen skal tilstræbe at forbedre forholdene for mennesker, som lever under trange sociale kår, og hvor det offentlige ikke dækker behovet. Der gives maximalt et legat på 10.000-15.000 kr.

​Hvornår kan du søge

​Du kan kun indsende en ansøgning i fire måneder om året, nemlig i perioderne 1. - 31. januar, 1. - 30. april, 1. - 31. juli og 1. - 31. oktober.

​Hvornår får du svar

​Fondens bestyrelse behandler de indkomne ansøgninger fire gange årligt. Ansøgninger med frist 31. januar behandles senest i marts, ansøgninger med frist 30. april behandles senest i juni, ansøgninger med frist 31. juli behandles senest i september og ansøgninger med frist og 31. oktober behandles senest i december. Legater og støtte uddeles i henhold til bestyrelsens vurdering. Der gives ingen begrundelse for tildeling eller afslag på ansøgning.

​Fonden prioriterer først og fremmest at støtte enlige forsørgere på kontanthjælp eller førtidspension. Og det er ikke nok at skrive, at du mangler penge. Vi vil gerne vide lidt om dig, så det er en fordel at skrive 10 linjer om, hvad det er, der får dig til at søge penge i fonden.

Du får afslag hvis…

 • Du har modtaget en bevilling indenfor de seneste 12 måneder
 • ​Du allerede har modtaget tre bevillinger fra fonden
 • ​Din (og din ægtefælles) samlede årsindkomst er højere end én kontanthjælp/førtidspension
 • ​Du ikke beskriver andre problemer end økonomisk trang
 • ​Du ikke har vedhæftet din seneste årsopgørelse
 • ​Du søger om hjælp til behandling (psykisk/fysisk/alternativ)
 • ​Du søger om hjælp til en studietur eller udlandsophold
 • ​Du søger om hjælp til noget, som du kan søge om i din kommune (hjælpemidler, medicinudgifter, tandbehandling, huslejerestance mv.) Hvis du har søgt om det i kommunen og har fået afslag, bedes du medsende afslaget som et bilag

​Afslag til B- og C-ansøgninger gives hvis…

 • Det ansøgte beløb er højere end 15.000 kr.
 • ​Der er tale om en stor organisation med god økonomi
 • ​Formålet ikke omhandler støtte til mennesker, som lever under belastende og uværdige forhold, og hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig eller nogen støtte fra det offentlige
 • ​Der søges penge til uddeling på samme måde, som fonden selv gør

Susi og Peter Robinsohns Fond

​CVR: 18114674

Ny Adelgade 5, 1. sal,
1104 København K